DeltaChem touch of chemistry


Delta Chem s.r.o. - distribuce chemických produktů


Doprava

Většina z cca. 250 druhů chemikálií, ať již dodávaných ze skladového terminálu v Ústí nad Labem, nebo přímo od jednotlivých výrobců, je dodávána přímo až do závodu odběratele.

Při dopravě je využíváno železniční, silniční dopravy i kombinované přepravy.

Jako hlavní prostředek je využívána automobilová doprava. Kamiony a menší vozy pokrývají celoevropskou síť obchodních kontaktů s vysokou přesností a rychlostí dodání.

Tekuté chemikálie jsou dodávány specializovanými autocisternami se zkušenými a proškolenými posádkami, schopnými řešit aktuální problémy spojené s nakládkou a vykládkou zboží.
Všechny vozy jsou pro řešení operativních záležitostí trvale propojeny s dispečinkem.

Protože převážnou část dodávaného spektra chemikálií tvoří látky podléhajícímu zvláštnímu režimu nebezpečných látek, jsou naše dopravní prostředky vybaveny dle předpisů ADR (Mezinárodní dohoda o přepravě nebezpečných látek).
Dodávané chemikálie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: