DeltaChem touch of chemistry


Delta Chem s.r.o. - distribuce chemických produktů


Servis

ANALYTICKÝ SERVIS

Úkolem analytického servisu je podání komplexního přehledu o kvalitě dodávaného produktu, se zaměřením pro daný obor důležité veličiny (např. pro potravinářství obsah těžkých kovů)

EKOLOGICKÝ SERVIS

Práce s chemikáliemi obnáší kromě samotné výrobní činnosti i řadu činností navazujících. Aby se náš zákazník mohl věnovat pouze své práci, ve spolupráci se smluvními partnery jsou

zajištěny kromě dodávek surovin také činnosti, související s ekologickou stránkou používání chemických produktů :

 • Konzultační činnost v problematice likvidace
  • odpadů
  • emisí
  • odpadních vod
 • Zajištění kompletní výstavby nebo dodávku technologické
  části ekologických staveb:
  • biofiltry
  • ČOV
  • odlučovače
 • Likvidace chemických odpadů, a to včetně nebezpečných,
  např. kyselin a hydroxidů
 • Převoz odpadů
  • autocisterny
  • kontejnerová vozidla
  • balené odpady
 • Zajištění chemických rozborů odpadních i technologických vod
 • Zajištění chemických rozborů odpadůDodávané chemikálie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: