DeltaChem touch of chemistry


Delta Chem s.r.o. - distribuce chemických produktů


Produkty

A

Aceton - čistý
Aceton - p.a.
Amoniak – vodný roztok 25 % - čistý

B

Butylacetát - čistý
Butylacetát - p.a.

D

Dihydrogenfosforečnan draselný - čistý
Dihydrogenfosforečnan draselný - p.a.
Dihydrogenfosforečnan sodný - čistý
Dihydrogenfosforečnan sodný - p.a.
Dichlormethan - čistý
Dichlormethan - p.a.
Dichroman draselný - čistý
Disiřičitan sodný - čistý
Dusičnan draselný - čistý
Dusičnan sodný - čistý

E

Ethylacetát - čistý
Ethylacetát - p.a.
Ethylmethylketon - čistý
Etylmethylketon - p.a.

G

Glycerin 85 % - PhEUR
Glycerin 99,5 % - PhEUR

H

Hydrogenfosforečnan didraselný - čistý
Hydrogenfosforečnan didraselný - p.a.
Hydroxid amonný - čistý
Hydroxid draselný - čistý
Hydroxid draselný - p.a.
Hydroxid draselný - chemicky čistý
Hydroxid draselný - PhEUR
Hydroxid sodný - čistý
Hydroxid sodný - p.a.
Hydroxid sodný - chemicky čistý
Hydroxid sodný - PhEUR

Ch

Chlorid amonný - čistý
Chlorid draselný - PhEUR
Chlorid nikelnatý - čistý
Chlorid sodný - PhEUR
Chlorid vápenatý - p.a.
Chlorid zinečnatý - čistý
Chlorid zinečnatý - p.a.

I

Isobutylalkohol - čistý
Isobutylalkohol - p.a.
Isopropylalkohol - čistý
Isopropylalkohol - p.a.

K

Kyselina askorbová - PhEUR
Kyselina boritá - čistý
Kyselina citronová, bezvodá - BP 91
Kyselina citronová, monohydrát - BP 91
Kyselina dusičná 65 % - čistý
Kyselina fluorovodíková 40 % - čistá
Kyselina fluorovodíková 40 % - p.a.
Kyselina fluorovodíková 50 % - p.a.
Kyselina fosforečná 85 % - čistý
Kyselina fosforečná 85 % - p.a.
Kyselina chlorovodíková - čistý
Kyselina chlorovodíková - p.a.
Kyselina mléčná 80 % - čistý
Kyselina mravenčí 85 % - čistý
Kyselina octová - PhEUR
Kyselina octová, - čistý
Kyselina sírová - čistý
Kyselina sírová - p.a.
Kyselina sírová - chem. čistý

M

Manganistan draselný - BP 91
Methanol - čistý (Metanol)
Methanol - p.a. (Metanol)
Molybdenan amonný - čistý
Molybdenan amonný - p.a.

O

Octan sodný - čistý
Oxid hlinitý - čistý

S

Síran hořečnatý - čistý
Síran hořečnatý - PhEUR
Síran měďnatý - čistý
Síran sodný - čistý
Síran stříbrný - p.a.
SIřičitan sodný - p.a.
Siřičitan sodný - čistý

T

Tetraboritan sodný, dekahydrát - čistý
Tetrachlorethylen - čistý
Toluen - čistý
Toluen - p.a.

U

Uhličitan draselný - čistý
Uhličitan draselný - p.a.
Uhličitan sodný - čistý
Uhličitan vápenatý - čistý

X

Xylen (směs izomerů ) - čistýDodávané chemikálie jsou rozděleny do tří hlavních skupin: